KANON DOLUM KOLLARI

 

DOĞRU SEÇİM :

Yol ve demiryolu tankları dolum istasyonları tasarımında belirli temel prensipleri göz önüne almak gerekir.  

Üstten ve alttan doldurma sistemlerinin her biri, doğru uygulandığında tesisata yararlı olabilecek özelliklere sahiptir. 

Genel olarak göz önüne alınması gereken dizayn kriterleri aşağıda belirtilmektedir ancak bunlar uygulama yerlerine göre değişiklikler gösterebilirler :

Dizayn kriterleri şunlardır :
  Akışkanın cinsi, sıcaklık, basınç.

Normal/anormal şartlardaki viskozite.

  m³/h veya ton/h cinsinden kapasite.
Çok sayıda ürünün doldurulması
Aynı dolum istasyonunda farklı akışkanların sayısı.
Aynı tankere yükleme yapan dolum kollarının sayısı.
İstenilen kullanıcı güvenlik seviyesi.
Çevre ile ilgili talepler (buharın geri dönüşü / sızıntıların geri kazanılması gibi).
Ölçme veya kantar sistemleri ile entegrasyon.
Bütün bu haller, ya üstten ya da alttan dolumu veya her ikisinin birden kullanılmasını gerektirebilir.
DENGELEME :

Dolum kolları, kullanıcıya yük gelmeyecek biçimde dengelenmelidir. Yani dolum kolları her pozisyonda dengede olmalıdır. Dengeleme, dolum kollarının dizaynı ile başlar; dolum kolunun ucundaki kuvvet, alışılmış karşı ağırlık sistemi veya daha gelişmiş olan yaylı dengeleme sistemi ile karşılanır.

Bakım istemeyen dengeleme silindiri, az yer tutması istenilen uygulamalar için ve hidrolik veya pnömatik işletme sistemleri için tasarlanmıştır.

Çoklu sıkıştırma yay paketiyle Kanon yaylı silindirleri, değişen çalışma şartlarına göre ayarlanabilir. Alışılmış sistemler ile karşılaştırıldığında; Kanon ayarlanabilir yaylı silindirleri, güvenlik ve uzun ömür bakımından birinci sıradadır.

Hem karşı ağırlık, hem de yay dengelemeli dolum kolları gerçek tek-kişi işletmesini sağlar.  

ÜST DOLUM KOLLARI

Kanon üst dolum kolları, kimya ve petrokimya endüstrisindeki tehlikeli akışkanların açık veya kapalı dolumuna uygun olarak tasarlanmıştır. Bu tip kollar ayrıca ilaç ve gıda endüstrisinde de kullanılabilir.

Dört adet döner mafsal ve koni ile donatılan dolum kolu, çoğu tankerde bulunan menhol tiplerine uyum sağlar. Basit, düz bir düşey akış borusu ve sıkı dolum bağlantısı kullanıldığında, ekstra döner mafsal veya mafsallar eklenerek dolum kolu oluşabilecek bir ek gerilmeden korunmalıdır.  

Standart kol modelleri :

1-     Tekli üst dolum kolları

2-     Buhar geri dönüşlü veya basınç hatlı tekli üst dolum kolları  

3-     Buhar geri dönüşü için çift üst dolum kolları

Üst dolum kolları çeşitli yararlı aksesuarlarla temin edilebilir :
ØÜst seviye detektörü
ØKolun yukarı kalkmasını önleyen aşağı bastırma silindiri
ØDüşey boru deflektörü
ØTeleskopik tüp ( köpük oluşumunu veya statik elektrik oluşumunu engellemek için)

İhtiyaç duyulduğunda, üst dolum kolları, ısı eşliği, çift cidar ve izolasyon ile tüm mühendislik hizmetleriyle birlikte, temin edilebilir.

 

ALLTAN DOLUM İSTASYONLARI

 

Bir avantaj olarak alt dolum kolları, dolum platformlarına gerek göstermeden doğrudan yer seviyesinden kullanılabilir.

Tekli alt dolum kolu ile sıvı buharı, tankın üzerinden, tercihen yer seviyesinden ulaşılabilecek bir delikten dışarıya atılmalıdır.

Tekli alt dolum kolunun kullanıldığı bu doldurma sistemi yaygın olarak kullanılır ve “açık çevrim” ürün transferi olarak adlandırılır.

Bununla birlikte ikili alt dolum kolları, “kapalı çevrim” ürün transferini sağlamak için artan bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu teknik düşük yoğunluklu sıvılar ( bütan ve propan gibi) ve toksik veya patlayıcı buharı olan akışkanlar için gereklidir.

“Kapalı çevrim” doldurma sistemi, atmosfere ürün kaçmasını önler, mümkün olan en iyi çalışma güvenliğini sağlar ve çevre kirliliğini en aza indirir.

 
Standart Kol Modelleri

Tek dolum kolu ile alttan boşaltma, bir tanker pompası veya daha basiti olarak kendiliğinden boşalma ile sağlanır.  

İkinci metot, ürün hattında “hava cebini” önleyen, özel iyi tasarım döner elemanlardan oluşan alçak yükseklikli bir alt yükleme istasyonu gerektirir.

Üst dolum kolları gibi, kendinden sıkı bağlantılı çift dolum kolu, buharı tankeri basınçlandırmak için kullanarak “basınçlı boşaltma sistemi” için kullanılır.

Pratik olarak tüm alttan boşaltma metotlarında, ürün tamamen boşaltılabilir.

Tanker ve alt dolum kolu arasındaki ortak yüzeyler sızdırmaz olması gerektiğinden, tankerdeki ve alt dolum kolu ucundaki flanşlar (veya kaplinler) birbirine tam uyum sağlamalıdır.

Alt dolum kolları, statik elektriğe karşı duyarlı akışkanlar için de özellikle uygundur.

Yatay dengeleme sistemleri 

Kanon’un opsiyonel dengeleme sistemi, her türlü bağlantı pozisyonunda dış boruyu yatay konumda tutar.  

Alışılagelmiş sistemlerle karşılaştırıldığında, bu benzersiz paralel yapı, özellikle kol üzerinde ağır bir vana veya kaplin bulunması halinde olduğu gibi, tüm kuvvetleri doğru olarak dengeler.  

TEMEL KARAKTERİSTİKLERİ :

Çap ölçüleri            : 1”, 2”, 3”, 4”, ve 6”

Malzemeler : Karbon çeliği, paslanmaz, duplex, düşük sıcaklık çeliği, Hasteloy, titanyum ve diğer   özel alaşımlar, ayrıca kauçuk, PTFE, ve diğer iç kaplamalar
Sıcaklık aralığı        : -200°C  -  +300°C
Basınç aralığı          : Maksimum 120 bar
Dengeleme             : Karşı ağırlık veya yaylı silindir
Contalar                 : PTFE, viton, buna-N, perbunan ve talebe göre diğerleri
DOLUM KOLLARININ KULLANILDIĞI ENDÜSTRİLER VE AKIŞKANLAR :
Kimya :

Fosforik, sülfürik, nitrik, hidrolik asitler

HF, HBr, vinil klorid, MDI
Kostik soda
Amonyak

Nitrojen (-196 °C), oksijen (-183C), etilen (-104°C) gibi düşük sıcaklık akışkanları

Petrokimya :

Tüm hidrokarbonlar

Ham petrol
LPG, bütan, propan, vs
Bitum
Sülfür
Fenol
Gıda:

Bitkisel yağlar

Meyve suları
Çikolata
İlaç Sektörü
Depolama istasyonları
   

Up | Down | Top | Bottom